Informační deska

Členská schůze 7.9.2020

Bytové družstvo Hvězdná, se sídlem Liberec 5, Hvězdná 490/19, PSČ 460 01
IČO 25416049

Pozvánka na členskou schůzi „ Bytového družstva Hvězdná“,
týkající se převodu bytů do vlastnictví

Zveme Vás na členskou schůzi Bytového družstva Hvězdná. Která se bude konat z důvodu převodu bytů do vlastnictví!
Schůze se koná v pondělí 7. září 2020 od 19,00 hodin v sušárně (prádelně) domu Hvězdná 490/19.

Členská schůze má tento jediný program:
1 Zahájení schůze provede předseda představenstva.
2 Volba předsedajícího čl. schůze a zapisovatele.
3 Přednesení zprávy o průzkumu zájmu o převod bytů do vlastnictví členům Bytového družstva Hvězdná vlastníkům členského podílu.
4 Hlasování o převodu bytů do vlastnictví.
5 Diskuse.
6 Ukončení schůze.

Žádáme všechny členy Bytového družstva Hvězdná o účast a včasný příchod – účast všech členů družstva je nutná, aby hlasování bylo v obou případech platné !!

S pozdravem

Pavel Š í p e k
předseda představenstva

V Liberci 23.8 2020

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687