Informační deska

převod bytů do vlastnictví

Bytové družstvo Hvězdná, se sídlem Liberec 5, Hvězdná 490/19, PSČ 460 01
IČO 25416049

Na základě usnesení Výroční členské schůze, konané 15.6.2020, Vám předkládáme průzkum členům družstva – majitelům členských podílů , na možnost převodu členských podílů – bytů do vlastnictví.
Převod bytu do vlastnictví ano* ne*
*nehodící se škrtne
Jméno a příjmení majitele členského podílu ………………………………………………….
Dům Hvězdná …………………………….. Byt č.:…………………………………

Podpis …………………………………………………
Vrátit do schránky družstva – posledně někteří formulář nevrátili !

…………………………………………………………………………………………………………..

Bytové družstvo Hvězdná, se sídlem Liberec 5, Hvězdná 490/19, PSČ 460 01
IČO 25416049

Na základě usnesení Výroční členské schůze, konané 15.6.2020, Vám předkládáme průzkum členům družstva – majitelům členských podílů , na možnost převodu členských podílů – bytů do vlastnictví.
Převod bytu do vlastnictví ano* ne*
*nehodící se škrtne
Jméno a příjmení majitele členského podílu ………………………………………………….
Dům Hvězdná …………………………….. Byt č.:…………………………………

Podpis …………………………………………………
Vrátit do schránky družstva – posledně někteří formulář nevrátili !

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687