Informační deska

Výroční členská schůze 2019

Datum události: 

27.05.2019

Bytové družstvo Hvězdná, se sídlem Liberec 5, Hvězdná 490/19, PSČ 460 01
IČO 25416049

Pozvánka na výroční členskou schůzi „ Bytového družstva Hvězdná“
S doplňovací volbou místopředsedy BD Hvězdná

Zveme Vás na výroční členskou schůzi Bytového družstva Hvězdná, spojenou s doplňovací volbou místopředsedy BD Hvězdná.
Schůze se koná v pondělí 27. května 2019 od 19,00 hodin v sušárně (prádelně) domu Hvězdná 490/19.

Výroční členská schůze má tento program:
1 Zahájení schůze provede předseda představenstva.
2 Volba předsedajícího výr. čl. schůze a zapisovatele.
3 Přednesení zprávy o činnosti Bytového družstva Hvězdná za rok 2018.
4 Schválení hospodářského výsledku BD za rok 2018.
5 Rozdělení zisku.
6 Schválení úhrady daně z nemovitosti a pojištění domu.
7 Doplňovací volba místopředsedy BD Hvězdná
8 Přijetí nových členů do BD
9 Diskuse.
10 Ukončení schůze.

Žádáme všechny členy Bytového družstva Hvězdná o účast a včasný příchod.

S pozdravem

Pavel Š í p e k
předseda představenstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687