Informační deska

Výroční členská schůze DB Hvězdná 2017 - pozvánka

Datum události: 

22.05.2017

Bytové družstvo Hvězdná, se sídlem Liberec 5, Hvězdná 490/19, PSČ 460 01
ČO 25416049

Pozvánka na výroční členskou schůzi „ Bytového družstva Hvězdná“

Zveme Vás na výroční členskou schůzi „Bytového družstva Hvězdná“.
Schůze se koná v pondělí 22. května 2017 od 19,00 hodin v sušárně (prádelně) domu Hvězdná 490/19.

Výroční členská schůze má tento program:
1 Zahájení schůze provede předseda představenstva.
2 Volba předsedajícího výr. čl. schůze a zapisovatele.
3 Přednesení zprávy o činnosti Bytového družstva Hvězdná za rok 2016.
4 Schválení hospodářského výsledku BD za rok 2016.
5 Rozdělení zisku.
6 Schválení úhrady daně z nemovitosti a pojištění domu.
7 VDiskuse.
8 Ukončení schůze.

Žádáme všechny členy Bytového družstva Hvězdná o účast a včasný příchod, rovněž žádáme všechny členy BD Hvězdná, aby si připravili návrhy pro personální obsazení funkcí
v představenstvu družstva.

S pozdravem

Pavel Š í p e k
předseda představenstva

V Liberci 25. 4. 2017

Příloha: 

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687